לחם מקמח מלא ללא לישה והתפחה

נגמר לכם הלחם וחייבים לחם עכשיו?