IMG_20210505_180025.jpg

יועץ קולנרי

התחלתח את דרכי באפייה לפני יותר מ 20 שנה, הקמתי את מאפיית הבוטיק "דרך הלחם" ואת "שגיב קלצונה בר" המתמחה במאפיים איטלקים.

מתמחה בכל רזי האפייה וניסיון עשיר בפיתוח מתכונים ויעוץ לעסקים בתחום האפייה.

מלמד בסדנאות אפייה ב 4Chef 

Button
Unknown.png